Welzijn & gezondheidszorg

Nieuwbouw Ten Weldebrouc is klaar

Op 17 januari werd de laatste fase van de vernieuwbouw van het woonzorgcentrum Ten Weldebrouc afgesloten. In de nieuwe afdeling 'Brielen' wordt specifieke opvang voor ouderen met dementie voorzien.

De nadruk ligt op het huiselijk samenwonen van de bewoners. Verzorgenden en verpleegkundigen zullen als het ware deel uitmaken van een familiale omgeving voor residenten.

Een vernieuwende aanpak in de zorg voor senioren met gedragsproblemen! 

Nieuws over dit onderwerp

Theo Francken op bezoek

Op vrijdag 28 oktober verwelkomden de N-VA -afdelingen Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken voor een gespreksavond. De avond ging van start …

Nieuwe N-VA'ers in de OCMW - raad

Sinds januari zetelt Sofie Deloof  ​namens de N-VA in de OCMW-raad. Sofie is mama van Jolien en Febe. Ze geeft Nederlandse les aan nieuwkomers in Willebroek. Thema's als kinderopvang en samenleven …