Financieel: een zuinig financieel beleid

Willebroek op het juiste financiële spoor

 Over een gemeentelijke begroting zullen meningen altijd verschillen. Politieke kleur, coalitie of oppositie, de visies liggen vaak mijlenver uit elkaar. Toch betreft het steeds dezelfde cijfers. We hadden een gesprek met schepen van financiën Luc Spiessens.

N-VA Willebroek en u stellen dat onze gemeentefinanciën er gezond voor staan. Toch is de kritiek van de oppositie niet mals.

 

Bij het begin van de legislatuur verklaarde u dat Willebroek op weg was naar een faillisement. Hierop werd fel gereageerd.

Het meerjarenplan voorgelegd op het einde van vorige legislatuur stapelde jaarlijks een verlies op van 1,5 à 2 miljoen euro. Zo zouden we tegen medio 2016, met opgebruikte reserves, virtueel failliet zijn.

 

Gaat Willebroek haar belastingen verlagen?

Bij de eerste in deze legislatuur heeft het nieuwe bestuur een besparing van +/- 10% opgelegd aan alle gemeentediensten. Tegelijk moest de dienstverlening wel optimaliseren! Dit alles zonder ontslagen. Dat dit niet gemakkelijk ging zijn, beseffen we. Maar we zijn er wel in geslaagd om dit tot een goed einde te brengen. Nu, bij de afrekening van 2014 blijkt onze besparingen echt uitgevoerd werden en resultaten opleverden.
Enkele inventieve ingrepen om inkomsten en uitgaven te optimaliseren leveren jaarlijks +/- 2 miljoen euro op. Dit trouwens voor het grootste deel niet ten koste van burgers of bedrijven! Samen met deze besparingsronde levert dit ons vanaf 2014 een begroting in evenwicht. De volgende jaren kunnen we die aanhouden. Wij creëren zo nieuwe financiële ruimte bovenop de reeds voorziene 40 miljoen investeringen.
Ongeveer 9 miljoen extra, werkingsuitgaven meegerekend. Met nog niet zo lang geleden een jaarlijks serieus verlies, lijkt het allemaal wat te goed. Maar het is wel degelijk waar. We hebben het vet weggesneden zonder in het vlees te snijden, want dat verzwakt allen maar. We komen hierdoor sterker en fitter voor de dag dan ooit tevoren.
 

Belastingverlaging was tijdens de verkiezingen een N-VA belofte. Kan die wel gerealiseerd worden?

Ons financieel beheer geeft de mogelijkheid om de gemeentelijke belasting te verlagen zoals beloofd. De personenbelasting stond in 2012 op 8,5%. Dat wordt 7,9% in 2016. In 2018 eindigen we op 7,5%. Dit was in 2012 het Vlaams gemiddelde waar wij naartoe wilden. Geen enkele gemeente doet ons dit na. Die 7,5% zal in 2018 zelfs onder het Vlaams gemiddelde zitten. Voor wie smalend spreekt over de belastingverlaging: alle Willebroekse burgers samen zullen in deze legislatuur toch een slordige 5 miljoen minder moeten betalen aan onze gemeente.

 

Gaat het economische leven in Willebroek, van oudsher een industriële gemeente, door deze verandering van koers niet verstoord geraken?

 

Wel integendeel. Onze bedrijven zijn de motors van een welvarende samenleving. De belasting op hun motors, de drijfkrachtbelasting, goed voor +/- 350,000 euro gemeentelijke inkomsten per jaar, werd afgeschaft vanaf 2015. We geven zo bestaande bedrijven een duwtje in de rug en trekken daarnaast nieuwe bedrijven aan. Dit lukt intussen al goed. Zo kan de werkgelegenheid in onze gemeente stijgen en wordt iedereen er beter van