Huisvuil en afvalverwerking

Ophaling roze zakken: extra dienstverlening!

Gemengde plastics - folies, zakjes, botervlootjes, (bloem)potjes, voorwerpen uit harde plastic kunne reeds langer apart aangeboden worden in roze zakken op het containerpark. Vanaf 2016 wordt ook in onze gemeente gestart met de ophaling van deze roze zakken. Willebroek breidt op die manier haar dienstverlening naar de bevolking uit. Een stap om nog beter gesorteerd het afval te kunnen verwerken en recycleren!