Leefmilieu en wonen

Buurt aan de beurt: dankzij jou!

N-VA Willebroek beloofde een propere groene gemeente! Met de 'Buurt aan de beurt' - actie betrekken we daar nu ook de buurtbewoners bij.

 

Burgemeester Eddy Bevers vertelt dat na de eerste buurt aan de beurt-actie in Tisselt al meteen een aanbod werd opgesteld voor buurtbewoners die zelf ook actie willen ondernemen in hun buurt. Een nieuwe brochure staat intussen op de gemeentewebsite. Het aanbod 'Buurt aan de Beurt-dankzij jou! omvat allerlei stappen om de eigen buurt of straat op te fleuren en verzorgd te houden. Wie initiatief wil nemen kan zich voortaan 'groene peter of meter' noemen. Wie zelf wil helpen bij het ruimen van zwerfvuil of wie hier ook het groen wil onderhouden krijgt van de gemeente een afvalgrijper, handschoenen, afvalzakken. We sluiten ook een verzekering af voor deze vrijwilligers.

Zo werken Willebroekenaars zelf mee aan een propere gemeente waarop ze fier kunnen zijn! Wil je ook zo'n groene meter/peter worden? Neem contact op met de groendienst groen [at] willebroek.be