Nieuws

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Sport / vrije tijd / jeugd

In het verleden zijn er wel wat overlast problemen geweest op een aantal gemeentelijke speelpleintjes. Daarom gaan we op vakantiedagen en tijdens het schooljaar op woensdag, zaterdag en zondag, plein coaches inschakelen als aanspreekpunt voor de gebruikers van de speelpleintjes. De plein coaches …

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Politie & Veiligheid

Onze politiezone beschikt over 3 nieuwe motoren. De moto's zijn de laatste jaren niet meer weg te denken uit ons Willebroekse straatbeeld en zijn een flexibele meerwaarde voor tal van opdrachten. Bij sommige tussenkomsten kon de motorbrigade zelfs al levens redden.   …

Op 31 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

November komt dichter en dan starten de werken voor de aanleg van een 5 km lang stuk fietssnelweg langs ons kanaal tot de grens met het Brussels Gewest. De werken zullen twee jaar in beslag nemen, en na de realisatie van deze fietssnelweg zal een volwaardig alternatief geboden wordt voor de auto …

Blikvangers

  • Hinderpremie van 2000 €

    2000 EURO VOOR HANDELAARS BIJ WERKZAAMHEDEN Vanaf 1 juli keert overheid hinderpremie automatisch uit Handelaars die vanaf 1 juli te maken krijgen met ernstige hinder door werkzaamheden, krijgen automatisch een hinderpremie van 2000 euro. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maakt hiermee komaf met de administratieve rompslomp die er vroeger was als handelaars een vergoeding wilden ontvangen. Vandaag hebben veel handelaars te maken met inkomensverlies door werkzaamheden. Als ze een compensatievergoeding van de overheid willen, moeten ze door een administratieve mallemolen gaan. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters draait de regels nu om door de administratieve last bij de overheid te leggen en niet meer bij de handelaar. “Als de overheid hinder veroorzaakt door bijvoorbeeld openbare werken, moeten we handelaars helpen om die moeilijke periode te overbruggen. We doen dat door voortaan automatisch én voorafgaand aan de werkzaamheden een premie van 2000 euro toe te kennen aan de handelaars. Zo kunnen ze zich met dat geld goed voorbereiden op dewerkzaamheden en maatregelen nemen om hun zaak toch open te houden voor hun klanten”, zegt Muyters. De Vlaamse overheid trekt zes miljoen euro per jaaruit voor de nieuwe hinderpremie. Voorwaarden De hinderpremie van 2000 euro is bedoeld voor kleine ondernemingen die vanaf 1 juli te maken krijgen met hinder door werkzaamheden. Het gaat om ondernemingen die maximaal negen werknemers in dienst hebben en die rechtstreeks in contact komen met hun klanten, zoals bakkers, slagers, broodjeszaken, apothekers … Ze moeten ook “ernstige” hinder ondervinden: dat betekent dat de werkzaamheden minstens dertig dagen na mekaar duren, de rijbaan volledig (geheel)of gedeeltelijk afgesloten is en de werfzone meer dan 50m 2 inneemt. Automatische selectie via overheidsdatabanken Agentschap Innoveren & Ondernemen keert de hinderpremie uit. Dit gebeurt maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode. Om te weten welke handelaars er recht op hebben, werkt het agentschap met verschillende databanken (GIPOD, RSZdatabank en de Kruispuntbank voor Ondernemingen). “Steden, gemeenten en nutsbedrijven moeten sinds ditjaar hun openbare werken aanmelden in de GIPOD-databank van Agentschap Informatie Vlaanderenwaarmee we goede afspraken hebben. Daardoor kunnen we de handelaars selecteren die in een hinderzone liggen en voor de hinderpremie in aanmerking komen. Daarna krijgen ze automatisch een brief die hen op de hoogte brengt van de geplande werkzaamheden. De handelaar moet dan enkelnog via de website vlaio.be zijn gegevens invullen om het geld gestort te zien op zijn rekening”, zegt Elke Tiebout, diensthoofd Bedrijfssteun bij Agentschap Innoveren & Ondernemen. Tot vier keer meer toekenningen verwacht Volgens de overheid zullen nu naar schatting drie àvier keer meer handelaars een hinderpremie krijgen doordat het vele papierwerk wegvalt en omdat de overheid nu zelf detecteert welke handelaars in aanmerking komen. Jaarlijks zullen naar schatting tussen de 2500 en 4000 handelaars hier recht op hebben. Zelfstandigenorganisatie Unizo pleitte al langer voor een nieuwe regeling. Ze is dan ook tevreden dat die vanaf 1 juli van kracht wordt. “Ondernemers die getroffen worden door hinder bij werkzaamheden hebben zo al meer dan genoeg zorgen aan hun hoofd. Nog meer administratieve rompslomp kunnen ze daarbij missen. Daarom is de quasi automatische toekenning van de hinderpremie een goede zaak. Dankzij die vereenvoudiging zullen veel meer ondernemers op deze voor hen belangrijke vergoeding kunnen rekenen”, zegt Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder Unizo. Premie bij winkel sluiten? Als handelaars uiteindelijk toch moeten sluiten, omdat hun straat helemaal niet meer bereikbaar is, kunnen ze nog een compensatie ontvangen. Deze zogenaamde sluitingspremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag. Meer info over de hinderpremie: www.vlaio.be/hinderpremie
  • Bouwgrond of Bosgrond

    Het plan van minister Schauvliege om waardevol bos te beschermen, zorgt voor veel ongerustheid bij mensen die eigenaar zijn van bouwgrond. Het is ondertussen gebleken dat er in het plan nog veel onnauwkeurigheden en slordigheden zitten. Die moeten eruit. Het plan geeft dan ook een voorlopig overzicht en kan nog worden aangepast op basis van een openbaar onderzoek dat nu is opgestart. Bent u zelf eigenaar van bouwgrond en vindt u dat uw perceel ten onrechte op de kaart staat? Dan is het belangrijk dat u bezwaar indient in het kader van dat openbaar onderzoek. Alle info daarover en de kaart met de betrokken percelen, vindt u op https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek of via de website van de gemeente.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief