Sociale Huisvestingsmaatschappij

Toewijzing sociale woningen

Nieuw reglement houdt rekening met Willebroeks sociaal weefsel

 

De N-VA blijft haar verkiezingsbeloften realiseren. Zo stond een woonbeleid afgestemd op de Willebroekenaar in ons alfabet van de verandering. En dus kregen alle kandidaat-huurders van de sociale volkshuisvestingsmaatschappij in januari een aangepaste lokaal toewijzingsreglement in handen.

Onder impuls van de N-VA geeft dat nieuwe reglement meer kansen aan mensen die al lang in Willebroek verblijven of vroeger in Willebroek gewoond hebben. Een erkenning voor wie al deel uitmaakt van het sociale weefsel van onze gemeente.